Бидний тухай


Мэдээллийн тэнцвэртэй байдал, олон талын эх сурвалж, хариуцлагатай сэтгүүл зүй, түгээмэл суваг, хүртээмж зэрэг бүхий л агуулга, хэлбэрийг бүрэн зураглах нь бидний зорилт, бас зарчим. Сэтгүүл зүйн салбарт 27 жилийн түүхэн туршлага, мэдлэг хуримтлуулсан баг, хамт олны бэлтгэсэн мэдээ мэдээлэл харилцагч танд  “Eagle news” телевиз, “Үндэстний ТОЙМ” сэтгүүл, eagle.mn сайт,  eaglenewssocial нийгмийн сүлжээ, Eagle radio 91.1 FM гэсэн өөр өөрийн ялгарах онцлогтой мэдээллийн сувгуудаар нэгэн зэрэг хүрэх боломжтой.

Үнэн бодитой, шуурхай, товч, тодорхой, эх сурвалж баталгаатай мэдээ мэдээллийг бид түүчээлнэ.

ИТГЭЖ БОЛОХ ЭХ СУРВАЛЖ- Монголын Медиа Корпораци

Редакцийн бодлого:

Хэвлэлийн эрх чөлөөгөөр дамжуулж Монгол Улсад хүний эрх, эрх чөлөө, ардчиллыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Редакцийн зөвлөл:

Ч.Гангэрэл, С.Лхагвасүрэн, П.Сайнбилэг, Н.Баасандамба

Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт:

Гомдол, санал шийдвэрлэх: Журам /хавсралтаар/

Гомдол, санал хүлээн авах: 70149911, info@eagle-tv.mn