Гуравдугаар сард гарсан 5 шинэ ном

Зохиолч, хэвлэн нийтлэгдчийн хувьд жил бүрийн гуравдугаар сар нь ном гаргахад үр дүнтэй үе байдаг аж. Тиймээс ч зохиолчид энэ үеэр аялж, номын дэлгүүрүүдэд уншигчдадаа цуглуулах нь элбэг байдаг байна.

Харин энэ жилийн гуравдугаар сарын тухайд олон зохиогчид коронавирусийн тахлаас шалтгаалж номын аялалаа цуцалж, номын дэлгүүрүүд ч хаалгаа бариад байгаа юм. Гэсэн ч гэрээсээ захиалж авах боломжтой, унших номынхоо тоонд гарцаагүй багтаах дараах шинэ 5 номыг санал болгоё. 

Writers and Lovers,  Lily King

These Ghosts Are Family, Maisy Card

Separation Anxiety, Laura Zigman

Temporary, Hilary Leichter

Sharks in the Time of Saviors, Kawai Strong Washburn