ШУУД: Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байна

 Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байна.