Нийслэлийн 13 мянган нэгж талбарт газар өмчлүүлнэ

Энэ тухай нийт 10 агуулга байна. Сүүлд 11 өдрийн өмнө шинэчлэгдсэн.

Энэ сэдэвт 11 өдрийн өмнө шинэчлэгдсэн
Мэдээ Видео Жиргээ Facebook
10 0 0 0
Та энэ тухай юу гэж бодож байна? (0)